خبرها

روز جهانی تایجی و چی کنگ اردیبهشت ...

کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترو دیاگنوز ...

افتتاح باشگاه ورزشی دم

کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی رزمی تای ...

ورزش همگانی در پارکها

کارگاه آموزشی ، خرداد ماه 93

روز جهانی تای چی چوان و چی ...

هشدار!

اطلاعات نظری و عملی ارائه شده در این سایت فقط برای رشد آگاهی علاقه ­مندان  با مبانی تئوری و محتوای فنی تمرینات کونگ ­فوی سنتی چینی بوده و بدون نظارت مربی متخصص فاقد ارزش و گاه بسیار خطرناک است.

بنابر توصیه اکید جناب دکتر یانگ، جوئینگ مینگ ؛ مؤسس و استاد ارشد YMAA International، هرگونه مداخله در تعادل طبیعی میدان انرژی انسانی باید تحت نظارت مربی متخصص و واجد صلاحیت صورت پذیرد که شرایط اجتماعی، جسمی و روحی هنرجو را کاملاً درک کرده، با عنایت به محیط و عادات زندگی هنرجو، تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

انجام خودسرانه تمرینات چی­ کونگ و تا­ی­ چی چوان، خطرات جسمی و روحی بسیار جدی و گاه جبران ناپذیر در بر خواهد داشت. به علاقه­ مندان توصیه می­شود برای برخورداری از آموزش­های صحیح، با مربیان متخصص در این زمینه مشورت نمایند.

 

 ادامه مطلب

روز جهانی تایجی و چی کنگ ...
---

ادامه مطلب

0912 708 64 23            ymaairan2001@yahoo.com
کلیه حقوق این مجموعه محفوظ و متعلق به YMAA-IRAN می باشد .