هشدار!

اطلاعات نظری و عملی ارائه شده در این سایت فقط برای رشد آگاهی علاقه ­مندان  با مبانی تئوری و محتوای فنی تمرینات کونگ ­فوی سنتی چینی بوده و بدون نظارت مربی متخصص فاقد ارزش و گاه بسیار خطرناک است.

بنابر توصیه اکید جناب دکتر یانگ، جوئینگ  مینگ ؛ مؤسس و استاد ارشد YMAA International، هرگونه مداخله در تعادل طبیعی میدان انرژی انسانی باید تحت نظارت مربی متخصص و واجد صلاحیت صورت پذیرد که شرایط اجتماعی، جسمی و روحی هنرجو را کاملاً درک کرده، با عنایت به محیط و عادات زندگی هنرجو، تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

انجام خودسرانه تمرینات چی­ کونگ و تا­ی­ چی چوان، خطرات جسمی و روحی بسیار جدی و گاه جبران ناپذیر در بر خواهد داشت. به علاقه­ مندان توصیه می­شود برای برخورداری از آموزش­های صحیح، با مربیان متخصص در این زمینه مشورت نمایند.

Recent Posts

  نکاتی در رابطه با تمرین چی کونگ پنج حیوان   *الف) گرم کردن:   قبل از انجام تمرینات ورزش پنج حیوان، برای آنکه از آثار سودمند تمرین بهره بیشتری ببریم باید به گرم کردن و تمرینات کششی بپردازیم. در اینجا ایده هایی ارائه میشود که میتوانید از آنها استفاده کرده و یا... Read more

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرمین رضایی و نمایندگی ymaa-iran می‌باشد.

این سایت در زمینه آموزش تای چی و چی کونگ و تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب ymaa-iran تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.©